آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۸٫۱۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۹
بازدید از این یادداشت : ۴٫۰۱۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :
پانزدهم سپتامبر 1913آرمین وامبری، ازافراد برجسته مرکز خاورشناسی مجارستان، عضووابسته به آکادمی علوم مجارستان وفات یافت. پس از مرگ وی، پسرش، رستم وامبری، ارث پدر را در سال 1914 به کتابخانه آکادمی اهدا کرد و بدین صورت یازده نسخه دستنویس فارسی به همراه 2 نسخه عربی و43 نسخه ترکی به تملک کتابخانه درآمد. اکنون تمام این نسخ در بخش خاورشناسی کتابخانه آکادمی قابل یافتن است.

43
نویسنده: لطف علی بیگ آذر
تخلص: آذر
عنوان: آتشکده
کامل، از ابتدای قرن نوزده.
جلد مفقود شده. 376 صفحه.
21 خط درهر صفحه. کاغذ سفید. عنوان تزیین شده ( طلایی، آبی،قرمز، با گلهای رنگی). حاشیه خط کشی شده. طلایی-قرمز-آبی، متن سیاه. عنوانها به قرمز. نستعلیق ریز زیبا.
یادداشت وامبری: " نسخه مزین از تاریخ ادبی ایران، هدیه ای از نریمان خان، سفیر ایران در وین."
شروع:
در طوف حرم دیدم دی مغبچه میگفت
این خانه بدین خوبی آتشکده بایستی
فروغ آتشکده دل وزبانه اخگر زبان
سپاس بیقیاس قدیمی است
خاتمه:
نهفته روی تو خورشید را از چیست
تهی ز شخص تو دیوان فلک دوتا از چیست
مجموعه شناخته شده از زندگی شعرا. تقسیم بندی به فصول ( طبق کاتالوگ کتابخانه بودلین):
شاهان، شاهزادگان، امرا
شعرای ایران:
الف) آذربایجان ص 16 ب) خراسان ص27
ج) طبرستان، جرجان، لاهیجان، رشت، مازندران ص 148 د) عراق:
عراق عرب ص 153، عراق عجم 154 ه) فارس ص270
توران ص 292
شعرا هند ص 314
شعرای زن ص317
شعرای معاصرص319
خود نویسنده ص 353

44
نویسنده: محمد یوسف منشی
عنوان: تاریخ مقیم خانی
نسخه کامل، 65-1864/1281
صحافی: نیم چرم، جلد لاک وروغن( صحافی ازهمان نوع 47) 183 برگ.
13 خط درهر صفحه. غالباً صفحات سفید، گاهی زرد و قرمزکمرنگ. نستعلیق متوسط، متن به سیاه،عناوین به قرمز کمرنگ. بدون نشان.
شروع:
افتتاح مقال بعون حضرت ذوالجلال د واهب متعال تعالی شاًنه عما یقال که
خاتمه:
بقلم عفو تصحیح فرمایند و راقم را بدعا در حین قرائت و کتابت یاد نمایند. سنه 1281
تاریخ خان های بخارا، سلسله شیببانیه و آستراخانیه، سیر کوتاهی بر فتوحات چنگیز خان در آسیای میانه روابط آستراخانیها با مغولان. نویسنده منشی ابوالمظفر مقیم خان، حاکم بلخ (114/1702-1119/1707) بوده و اثرش را به حاکم تقدیم میکند. با مقدمه ای شروع میشود وسپس به سه فصل در سه مقاله تقسیم میشود.
مقاله اول: در باب سلسله ی شیبانیه مقاله دوم:در باب سلسله آسترخانی مقاله سوم: در باب حکومت مقیم خان.
با عنوان تذکره مقیم خانی نگاه کنید به استوری 379-380.

45
نویسنده: ایمانی
تخلص: طالع
عنوان : بدایع اللغت
محرر: اسماعیل تاتار
نسخه کامل 6-1715/ 1128
صحافی چرم عالی، آسیب دیده. 114 صفحه.
12 خط در هر صفحه. صفحه سفید. عنوان زیبا به قرمز-آبی- طلایی(آسیب دیده). حاشیه با آبی-سیاه-طلایی-سبز-قرمز کم رنگ خط کشیده شده . گلهای زیبا بیرون حاشیه ها. نستعلیق قرمز و سیاه مروارید. نسخه بسیار نفیس.
شروع:
طوطی شیرین مقال سخنی که از آ شیان نیشکر قلم بال گشا کرد
خاتمه:
ذاتی که خل القصه تیارفیض آندین عالم اهی اسحون سلامت بوسون
فرهنگ لغت چاغاتای به فارسی آثار علی شیر نوایی. دردوره سلطنت سلطان حسین (1438-1306)
در هرات نوشته شده. نسخه ای قدیمیتر این فرهنگ (6-1705/1117) توسط بوروکوف(مسکو 1961) چاپ شده است. مقدمه تقریبا عین بوروکف است، اما شماره های مربوط به اشعارنوایی مفقود شده، فرهنگ فقط شامل خود اشعار است.

46
نویسنده: نامعلوم
عنوان: تاریخ وفات مهر تیمور
نسخه نویس: نامی نیامده
نسخه کامل از قرن نوزده. جلد لاک و روغن با حاشیه های رنگین. 496 صفحه(248 برگ)، شماره صفحه از وامبری. 17 خط در هر صفحه. تعلیق سیاه ضخیم، عنوان ها با قرمز. کاغذ سفید.
شروع:
داستان یورش حضرت صا حبقران بدشت قبچاق بر سر تو قتمش خان
خاتمه:
چند روز آب طعامها بفقیر و محتاجان دادند بارواح صاحبقران بخشیدند
افسانه ها، داستان هایی درباره تیمورخان. گرداوری شده در پایان قرن 18 وابتدای قرن 19. متن پر از کلمات ترکی است. تعدادی از داستانها توسط وامبری به چاپ رسیده.

47
نویسنده: میرزا محمد صادق منشی جانداری
تخلص: صادق
عنوان: دخمه شاهان
نسخه نویس: نامی نیامده
نسخه کامل از نیمه قرن 19. صحافی نیم چرم. جلد لاک و روغن. 116 برگ. 13 خط در هر صفحه. کاغذ زرد گاهی نارنجی. نستعلیق سیاه. عنوان ها به قرمز.
شروع: مقدمه
برامد چو اسکندر آفتاب
ز مشرق زراندود با صد شتاب
خود متن:
بده باده عبرتم ساقیا
بنای جهانست آخر فنا
پایان:
سزا رحاب بردل کسی بفکررو بگذار
بگو بماه صفر فتح شد بآسانی
مثنوی نوشته شده بسال 1785 درباره مردگان گورستان بهاء الدین نقش بندی. نویسنده شاعر دربار امیر حیدر (1800-1826) بوده. نگاه کنید به استوری 386.

48
نویسنده: محمد بن حسین عاملی بهاء الدین
تخلص: بهائی
عنوان: نان و حلوا
نسخه چاپ سنگی 52-1851/1268 ، قسطنطنیه. 28 صفحه (شماره گذاری شده)15 خط در هر صفحه. کاغذ زرد، نستعلیق.
شروع:
ایها اللاهی عن العهد القدیم
ایها الساهی عن النهج القویم
خاتمه:
یا بهایی اتخذ قلبا سواء
فهوما معبوده الا هواء
مثنوی معروف درباره زندگی زاهدانه-صوفیانه. نگاه کنید به ریو ( (Rieuجلد دو:679؛ کتابخانه دفتر هند. شماره کاتالوگ 1517-1520.

49
نویسنده: نور الدین عبدالرحمان جامی
تخلص: جامی
عنوان: من دیوان جامی
محرر: ذکر نشده
نسخه کامل از قرن نوردهم.
شیرازه نیم چرم است. 72برگ. 21 تا 24 خط در هر صفحه. نستعلیق سیاه ریز، حاشیه ها خط کشی شده طلائی.
شروع:
موزون ترین کلامی که غزل سرایان انجمن انس و محبت و قافیه
پایان:
جامی بشهر عشق مشو رهنمون ما
ما آزموده ایم درین شهر بخت خویش
غرلهائی از دیوان جامی

50
نویسنده: دولتشاه بن علا ء الدوله سمرقندی
عنوان: تذکره الشعراء
نسخه نویس: محمد قاسم
نسخه کامل، محرم 979/ می-ژوئن1571 شیرازه نیم چرم. 304 برگ. 15 خط در هر صفحه تا برگ 275 از خود شماره صفحه دارد. کاغذ سفید. نستعلیق سیاه ریز. برگ اول و دوم مفقود شده. برگ چهار و پنجم به هم چسبیده. برگ 243و 244 ناقص.
شروع:
تحمیدی که شاهباز بلند پرواز اندیشه
پایان:
یرحم الله عبد اقال امینا مصلحت آنست که کتابرا بدعای پادشاه اسلام ختم گردانیم
نشان:
تمت الکتاب و ربنا محمود وله المکارم والعلی والجود خدم بتالیف هذه التذکره اقل عبادالله دولتشاه بن عطاء الدوله بختیشاه الغازی اصلح الله شاند قد فرق من سیطر هذالکتاب بتاریخ رابع عشرین شهر محرم الحرام سنه تسع و سبعین وتسعمایه من الهجریه النبویه صلعم کاتب اولاد علی را خادم چاکر شاه محمد قاسم غفرالله ذنوبه
جُنگ شاعرانه مشهور، نوشته شده بتاریخ 25 شوال 892، 15 اکتبر 1487
ترتیب: مقدمه 1. طبقه

52
نویسنده: شمس الدین محمد
تخلص: حافظ
عنوان: دیوان
نسخه کامل از قرن 18. صحافی چرمی. 132 صفحه.... 15 خط در هر صفحه. کاغذ سفید.
عنوان زیبا. حاشیه خط کشی شده طلایی- بغیر از برگ چهارم که الحاق شده بوسیله دیگری است، شامل چهار غزل. توزیع دو تکه. مالک قبلی: ماری دراخ ( (Marie Drasche
نگاه کنید به نامه اهدای نسخه ایشان به وامبری الصاق شده به صفحه اول.

53
نویسنده: نویسندگان مختلف
بدون عنوان
نسخه نویس: عبد القادر و نسخه نویسی نام نبرده...
شروع:
در سرم دیگر همای عشق یار
ریخت طرح آشیان از خار خار
وصل تو بصد خون جگر داد بهم دست
گوئی لب زخمت بهم آمدن ما
مجموعه ای از اشعارشهوانی به وسیله شعرای مختلف، گرداوری شده وسیله نویسنده ای گمنام. با معراج الخیال ملا علی رضا تجلی شروع میشود. در میان شعرا نظیری نیشابوری، عارف شیرازی، علی سیر نوایی، حافظ، و دیگران رامیتوان یافت. چندین شعر از صائب تبریزی.

نویسنده: محمود میرزا قاجار
عنوان: مجمع محمود
نسخه نویس: عبد القلی جلفانی ومحمد حسن ابن علی ابن نعمت الله گیلانی (؟)
نسخه کامل از اصفهان. 1244/1829. صحافی چرم اصل نقاشی شده با گلهای رنگی و برگهای سبز در زمینه طلایی است. 411 صفحه... 25 خط در هر صفحه. کاغذ شفید. عنوانهای زیبا با حاشیه های خط کشیده شده طلایی، نستعلیق زیبای سیاه. عنوانها قرمز. ترمیم شده. شیرازه و چند صفحه ترمیم شده.
یادداشت وامبری: این نسخه دستنویس شامل انواع مختلفی ز آثار تاریخی، تاریخی ادبی وشعری است که ژنرال واگنر هم وطنم که در خدمت ایران است به من اهدا کرده است.
شروع:
اول دفتر بنام ایزد دانا
صانع و پروردگار حی توانا
پایان:
رد بتاریخش رقم کلک همایون سپهر
کاین بیان از هر زبان محمود چون چارم کتاب
در جهان چندان بماند شاه کر غیبی سروش
هر زمان آید ندای فلک یوم الحساب
نشان:
قد فرغ من کتابه بیان بعون الله الملک المنان فی عشر اللآخر من شهر رمضان فی دار السلطنه اصفهان من شهر سنه 1244. بعد الالف اربع واربعین و ماتان العبد القلی من الجلفان محمد حسن ابن علی ابن نعمت الله ابن الحسینی ابن نعمت الله من الگیلان بساکن الاصفهان صانهه الله من طوارق الحدثان و آفات الزمان بحق محمد و الله
مجموعه از آثار ادبی محمود میرزا قاجار، پانزدهمین پسر فتح علی شاه( متولد 1214)، حاکم نهاوند.
شامل آثار ذیل بوسیله اوست.
سفینه المحمود 3-125.
جُنگ شعرای معاصر
درر المحمود126 -224.
آثار شعری میرزا محمود قاجار
منتخب المحمود 225-236
در باب زندگی و معجزات پیامبر
گلشن محمود 236-258
درباب چهل و هشت پسر فتح علی شاه و اشعارشان
مخزن المحمود 258-273
داستانهای کوتاه در باب زندگی و معجزات اولیاء
نقل مجلس 273-281
جُنگ شعرای زن ایرانی
سنبلستان 281-98
پند زنان خردمند
پرورده خیال 299-309
طبیعت عشق در داستانهای کوتاه
مقصود جهان 309-320
درباب ساکنان لرستان
تذکرة السلاطین 320-348
وقایع مشهوردر تاریخ ایران از زمان کیومرث تا فتح علی شاه
محمودنامه 348-361
لطایف و حکایات خنده دار
رویای صادقانه 361-364
در باب رویاهای صادقانه و پیش بینی های فتح علی شاه
بیان المحمود 365-419
فهرستی از آثار شعرای معاصرEve Apor, The Persian manuscripts of the Vambery bequest. Publications Bibliothecae Academiae Scientiarum hungaricae (۶۲): Budapest ۱۹۷۱. pp.۱۹. II.
سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۵۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت