آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۰٫۶۰۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۹
بازدید از این یادداشت : ۴٫۰۶۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :

91-131-کلیات جامی.

 مجموعه ای کامل از چهل اثر آن شاعر سرشناس در یک جلد با شکوه، شامل 1336 صفحه

تحریر با خط نسخ وسیله محرری از هرات 941/1534. عنوان هر اثر به زیبائی تذهیب شده است.

 استاد دانشمندی ازکمبریج این نسخه ی باارزش را "به تنهائی یک کتابخانه" نامیده ، ظاهراَ  برای صاحبان مختلفش معادل 80 یا90 پوند هزینه در برداشته.

علاوه بر هفت شعر معروف جامی، این نسخه شامل آثاری آن چنان کمیاب در ایران است که من حتی نسخه ای از آنها در اصفهان و شیراز نیافتم. فهرست بسیار مفیدی وسیله فرد ادیبی به آن ضمیمه شده. نقد نصوص و بهارستان و چند تای دیگر به نثر.

 فهرست مطالب این نسخه با ارزش غیر قابل براورد: سلسلة الذهب- شرح جامی یا فواید - معدلت نامه -نفحات الانس- شواهد النبوة- سلامان و آبسال-  تحفة الاحرار-سبحة الابرار- یوسف و زلیخا - نقد النصوص- لیلی و مجنون - اشعة اللمعات -شرح قصیده میمیه حمزیه-سکندر نامه-شرح قصیده- شرح رباعیات-لوایح- شرح بیتین مثنوی-شرح بیت خسرو دهلوی-شرح حدیث ابی عقیلی-ترجمه اربعین حدیث- مجموعه که مشتمل بر جمع کلمات-دیوان- ترجمه کلمات قدسیه- رساله در تحقیق مذهب الصغویه- رساله در تحقیق-بهارستان-رساله در بیان بجا آوردن مناسک- رساله در علم قیافه- حاشیه مشتمل بر اشعار- ایضا در قوائد معما-ایضا-رساله در بیان اعمال معما-رساله فی الموسیقی- رساله فی العروض- حلیه حلال- دیوان دوم- دیوان ثالث- رباعیات-رقعامت

132-138-هفت شعر اصلی جامی شامل:

هفت اورنگ عنوانی که آنطور که در مقدمه ی منثورآن آمده است اشاره به هفت کوکب میکند و شامل:

سلسلة الذهب- سلامان و آبسال- تحفة الاحرار- سبحة الابرار- یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری. این نسخه  در میان نسخ های فارسی حکم جواهررا دارد، بواسطه زیبایی خط تعلیق آن؛ تذهیب های با شکوه، صحافی اصلی عالی. محرر حسن حسینی الکاتب شیرازی 1548/955. بعضی از ایرانیان ارزش این نسخه را همانند با کلیات فوق الذکر می دانند.

139 تا 142 سلسلة الذهب جامی در چهار مجلد. تذهیب های با شکوه، عنوان های دو گانه، هر صفحه با خطوط طلا، سبز و آبی خط کشی شده است. تحریر 972/1564. نسخه ای زیبا. Q

143-نسخه ی باارزش و با شکوه دیگری شامل سلسلة الذهب، یوسف و زلیخا و سلامان و آبسال جامی

Q.، صحافی زیبا، لبه ها ی طلا ، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

144-یوسف و زلیخا. شعر معروف جامی در باب عشق یوسف و زلیخا، خطوط طلایی در حاشیه ها، چهار تصویر با پرداخت عالی، نگارش خوب؛ 399 صفحه، تحریر 961/1553، عناوین تذهیب شده.

145-ایضا با یک نقاشی مینیاتور زیبا. نسخه ای بسیار زیبا ، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

146-تحفه الاحرار جامی، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. نسخه ای قدیمی و خوب.

147- سبحة الابرار جامی. 952/1545. نسخه ای بسیار خوب. خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

148-دیوان جامی تحریر در سمرقند به سال 1635/1045 بدستور امیری بزرگ؛ 552 صفحه. این نسخه زیبا زمانی متعلق به موسیو جنتیل (Gentil) بوده. مُهروی برصفحه ی نخست اسمش وتاریخ 1768/1182 را به حروف فارسی نشان میدهد. خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. Sm. F.

149-150- ایضاَ 2 مجلد. بجای بسم الله که معمولاَ پیش از آثار عربی و فارسی  می آید، در اینجا یا علی مدد که خطابی به علی  و بسیار رایج در میان شیعه است آمده است. در جلد دوم اغلب حاشیه ها با اشعار ترکی پر شده است. 

151-سبحه الابرار جامی در 227 صفحه؛ خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. در حاشیه ها نوشته های متفرقه به نظم یا نثر. این نسخه با ارزش بنظر میرسد که متعلق به کتابخانه امپراتورمحمد شاه باشد مُهروی بر این نسخه می باشد.   

152-156-خمسه اشرف Q.، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

 شامل پنج شعر از اشرف: -منهج الابرار-ریاض العاشقین -عشق نامه- هفت اورنگ- ظفرنامه

تحریر وسیله میکالی البخاری به سال 1456/861 به خط خوب قدیم، اندکی پس از دوره نویسنده، از آن رو که ظفرنامه، تاریخ اسکندر، به هرات و با تاریخ  1444/848 معین شده، اولین شعرش را با تاریخ 832/1428 مشخص کرده.

نسخه ای زیبا و آنچنان نادر که تلاش کردم نسخه ای دیگر از آن را در ایران بیابم ولی موفق نشدم.

157-دیوان امیر خسرو دهلوی 719 صفحه، نگارش خوب بر روی کاغذ ضخیم قدیمی ؛ خطوط طلایی در حاشیه ها.Q.

158-159-160- سه شعر معروف امیر خسرو: مطلع الانوار- خسرو و شیرین- هشت بهشت-

 تحریر 970/1562 Q. ؛ . خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

161 تا 163 پنج جلد زیبا شامل مطلع الانوار، شیرین و خسرو، هشت بهشت، مجنون لیلی و"اینه سکندری" ویا تاریخ آن فاتح از امیر خسرو، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

166- نه سپهرامیر خسرو، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. نگارش زیبا بر کاغذ ضخیم. حاشیه های رنگی مختلف.

167-دیوان حافظ

نسخه ای بسیاربا شکوه، نگارشی تحسین آمیز در 224 صفحه بر روی کاغذ کرمی رنگ با پودر طلا، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده و تزئین های درخشان متعدد؛ 

به همراه  دیباچه ای به نثروچندین شعر دیگر که به ندرت در نسخه های دیگر یافت می شود. این نسخه گران بها به نظر بسیار قدیمی می آید و وسیله عبد قوام بن محمد شیرازی ازهم میهنان وی تحریر شده.

168-دیوان حافظ

 این نسخه با صحافی اولیه ایرانی بر روی آن پوششی از ابریشم خونی رنگ گذاشته شده است؛ تمام صفحات با گلها و خطوط طلائی، قرمز و آبی تزئین شده. دو صفحه اول آراسته به نشان های  زیبا؛ نُه نقاشی مینیاتور. نسخه ای بسیار باارزش. تحریر به سال 1452/856 .

169-دیوان حافظ.

 نسخه ای ساده ولی عالی شامل اشعاری که در نسخ دیگرحافظ یافت نمی شود،ارزشمند بویژه بخاطر توضیحاتی که برای واژگان دشوار در پایان آورده؛ 450 صفحه. مقدمه ای به نثر در نُه صفحه.

170- دیوان حافظ.

 نسخه ای با نگارش پاکیزه، صحافی تیماج سبز زیبا.

171-دیوان حافظ

نسخه ای کوچک و بسیار زیبا از حافظ، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده، سر هر غزل مزین:تحریر 846/1442.

172-دیوان حافظ

 در 352 صفحه، ناقص در ابتدا اما بسیار با ارزش از آن جائیکه مشحون از یادداشت های جالب در حواشی است.

173- نسخه ای که زمانی بسیار زیبا بوده اما به طرز غیر عادی وسیله حشرات سوراخ شده، بیشتر در حاشیه ها، نوشته  های زیبا در بیشتر موارد از آسیب به دور مانده اند. صفحه عنوان شامل اولین غزل مفقود شده است.صفحه دوم که مقابل عنوان بوده به زیبایی با طلا تزئین شده است. تحریر در هرات. خطوط طلایی در حاشیه ها.

174-دیوان انوری که به سال 1152/547 وفات یافت. نسخه ای زیبا با مقدمه ای به نثر. خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

175-دیوان انوری

 نسخه ای بسیار زیبا، پوشش ابریشم با رنگ گل سرخ، در محفظه ای از چرم مزین به طلا . خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

176- نسخه ای ساده، دو جلد با یادداشت هائی در حواشی

177-نسخه ی ساده ی دیگر، بدون صفحه اول و آخر با یادداشت هایی درحواشی. در این چهار نسخه اشعار بصورمختلف مرتب شده، هر یک قرآتهای متنوعی را بدست می دهد. نگارش خوب.

178 تا 188 شش اثر از آثار امیر حسن بتاریخ 1300/700 و وسیله محرر بسال 1457/862.

 شامل: قصاید-غزلیات- مقطعات- رباعیات- حکایت عاشق ناگوری و مدح شیخ نظام الدین اولیا. نسخه ای بسیار زیبا از این آثار و بی نهایت کمیاب. خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.

184-207-کلیات سعدی یا مجموعه ای از 23 اثر سعدی( به نثر و نظم)

شامل: دیباچه یا رساله اول- رساله دوم در پنجگانه-رساله سیم سوال-رساله چهارم عقل و عشق- رساله  پنجم نصیحت الملوک-رساله ششم حکایت- رساله هفتم مجلس هزل- بوستان یا سعدی نامه- گلستان- قصاید عربی-ملمعات- قصاید فارسی- ترجیع مراسی- ترجیع بند- طیبات-بدایع- خواتیم- غزلیات قدیم- صاحبیه- مقطعات- حکایات و مطیبات-رباعیات- مفردات-

 دستنویسی زیبا در 672 صفحه، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده،در آخرین صفحه گلستان محرر خود را ملارجب شیرازی می خواند و در صفحه 59 تاریخ نوشته را سال 1027/ 1617 معین کرده. نسخه ای بسیار با ارزش.

208-دیوان سعدی 305 صفحه. نسخه ای پر از" هزلیات." نگارش پاکیزه.

۲۰۹- دیوان سعدی، نسخه ای بسیار شکیل، چرم روس قرمز، خطوط طلایی در حاشیه ها.

۲۱۰-دیوان سعدی بهمراه بخشی از رساله و بیشتر بوستان: تحریر ۱۰۴۰/۱۶۳۰. نگارش دقیق و پاکیزه.

۲۱۱-بوستان سعدی، خطوط طلایی در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. تحریر در سبزوار به سال ۹۳۶/۱۵۲۹. نگارش خوب. نسخه ای بسیار زیبا.

۲۱۲-بوستان سعدی

 تحریر ۹۲۳/۱۵۱۷. نسخه ای بسیار زیبا، عنوان ها مزین، سرفصل ها با حروف طلا.

۲۱۳- بوستان سعدی

این نسخه به سال ۱۶۰۰/۱۰۰۹ تحریر شده و زمانی متعلق به شاردن معروف که اسمش در صفحه عنوان آمده، بوده است.

 

يكشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۳۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت