آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۸٫۱۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۹
بازدید از این یادداشت : ۵٫۶۱۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">فهرست صدها اثر دستنویس فارسی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">جمع آوری: سر ویلیام اوزلی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>سر ویلیام اوزلی (1767-1842) برادر بزرگتر دیپلومات معروف سرگور اوزلی(1770-1844)<span style="mso-spacerun: yes">  </span>است.</font></font></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">وی عضو انجمن آسیایی کلکته و انجمن های سلطنتی ادینبرو و گوتینگن و آمستردام بود. </font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">ویلیام اوزلی نوسنده ای پرکار و مجموعه داری آزمند و شرق شناسی خبره بود. وی در خلال سالهای1797 و 1801<span style="mso-spacerun: yes">  </span>گزیده ای از تاریخچه صفوی <i>جهان آرا</i> قاضی احمد بن محمد غفاری قزوینی (متوفی 1567) که ترجمه فارسی توصیفات دنیای اسلام وسیله جغرافیا دان مسلمان ابن حوقل(متوفی بعد397 </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>(</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">است را به چاپ رساند. سیلوستر دو ساسی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Silvester de sacy </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>ترجمه فرانسوی جغرافیای ابن حوقل <span style="mso-spacerun: yes"> </span>را در پاریس به سال <span style="mso-spacerun: yes">         </span>1802مهیا کرد. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>ترجمه <i>بختیار نامه</i>، داستانی ایرانی به سبک <i>هزار و یک شب،</i> با اقبال مخاطبین انگلیسی مواجه می شود و چندین باردر قرن نوزده تجدید چاپ می شود. مقالات علمی ویلیام اوزلی در مجموعه های شرقی </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Oriental Collections</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> در سه جلد بین سالهای 1800-1797<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در لندن<span style="mso-spacerun: yes">  </span>به چاپ رسید. </span></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">سر ویلیام اوزلی گزیده ای از آثار جغرافیایی صادق اصفهانی (حدوداً 1609-1650)<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و همینطورترجمه <i>مثل های عربی</i> که وسیله خاور شناس ومسافر <span style="mso-spacerun: yes"> </span>سويیسی جان لوئیس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> John Lewis </span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">برکهارت</span></span></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Burckhardt</span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Johann Ludwig</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> (1784-1817) جمع آوری شده بود را به چاپ می سپارد.</span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">ویلیام اوزلی به سال 1810 به عنوان منشی خصوصی برادرش سر گور اوزلی به ایران سفر میکند. برای آماده شدن برای ماموریتش به مدت 10 ماه در منزل سفیر ایران در لندن، میرزا ابوالحسن، زندگی کرده بود و در همان جا هم فا رسی را فرا میگیرد. وی شرح سفر هایش به ممالک مختلف خصوصا ایران را در سفر نامه اش در سه جلد (1819-1823) به چاپ می رساند. در سفرش به ایران تعداد زیادی از نسخه های خطی با ارزش را جمع آوری میکند. وی در دهه سوم قرن نوزده نسخه های خطی ای <span style="mso-spacerun: yes"> </span>که طبق فهرستی که در ذیل می آید وبالغ بر 725 نسخه میشده و عمدتاَ هم فارسی است را <span style="mso-spacerun: yes"> </span>فروخت. در آگهی فروش دیگری که یک سال پیش از آن منتشر ساخته بود از قصدش برای فروش" صدها مدال و جواهر( شامل استوانه بابلی)، تعداد زیادی مجسمه های مرمر ازخرابه های تخت جمشید، آجر هایی بانقوش بابلی، نوشته های مصری بر پاپیروس، و آثاری جالب از دوران باستان؛ علاوه بر تفنگ ها، آلات موسیقی، بت ها، تصاویر خارق العاده، انواع کانی های جالب، و اقلام غیر عادی" که وسیله وی در سفر هایش جمع آوری شده خبر میدهد. همینطور از فروش "1300 کتاب چاپی، به یونانی، لاتین، عبری، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، عربی، فارسی و غیره در تاریخ ، جغرافیا، فلسفه، زبان شناسی تطبیقی و سکه شناسی و غیره." </font></font></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>انگونه که خود در مقدمه فهرست ذیل آورده در نظر داشته تا نه تنها نسخه های نفیس و قدیمی بلکه چندین نسخه از هر کتاب را جمع اوری کرده تا با مقابله ی آنها متنی دقیق بدست آید. پیتراوری که در دائرة المعارف ایرانیکا شرح حال ویلیام اوزلی را نوشته از پراکنده شدن مجموعه نسخه های خطی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ویلیام اوزلی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سخن میگوید. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>در ذیل ترجمه 90 کتاب از فهرست مجموعه کتب خطی اوزلی آمده است. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>در نوبت آتی ترجمه بخش دیگری از این فهرست خواهد آمد. </font></font></span><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"> <street w:st="on" /></span></font><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">فهرست مطالب:</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">1-<span style="mso-spacerun: yes">   </span>اشعار </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">7-<span style="mso-spacerun: yes">    </span>نثر؛ تاریخ و سرگذشت</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">11-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>جغرافیا</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">11-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زبان<span style="mso-spacerun: yes">  </span>شناسی تطبیقی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">12-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>پزشکی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">12-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>موسیقی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">13-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>منظومه های عاشقانه، داستان و غیره.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">14-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>متفرقه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">17-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زند، پازند، پهلوی و غیره.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">18-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>عربی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">19-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ترکی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">20-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>هندوستانی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">20-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سانسکریت،بنگالی، تامیل، غیره.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">20-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>آثاری در باب الفبا، دستور و غیره.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">21-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زبانها و مو ضوعات مختلف </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">22-<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ضمیمه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخ فارسی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">1-شاهنامه فردوسی</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>تحریر1551/959. علاوه بر عنوان های تذهیب شده و خطوط طلا در هر صفحه، این نسخه زیبا شامل 25 تصویر است: به همراه مقدمه ای به نثر و حکایاتی ازنویسنده، فردوسی، که در اوایل قرن یازده فوت میکند.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">2- شاهنامه فردوسی</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">بسیار بزرگ، 1156 صفحه، تحریر 1601/1010، با41 تصویر و مقدمه ای به نثر، </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il.tit</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">3-شاهنامه فردوسی </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">بسیار بزرگ.993 صفحه. با صحافی باشکوه اولیه. با نقش های عربی متعدد که با طلا در حاشیه های رنگی بسیاری از اوراق آمده است، اژدها، شیر، درختان، گلها، پرندگان، دیوهاو غیره. این سه نسخه بواسطه تعدد تصاویر و تذهیب ها، و سایرتزیین ها که<span style="mso-spacerun: yes">  </span>با بهترین شیوه های ایرانی اعمال شده استه وبه همان اندازه بابت نگارش زیبایشان<span style="mso-spacerun: yes">  </span>قابل تحسین هستند.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">4- شاهنامه</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>،</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit. </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">خطوط طلا در حاشیه ها، نسخه ای عالی.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">5- حدیقه ی حکیم سنایی</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">خطوط طلا در حاشیه ها،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> Sm. F.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>،</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit. </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای فوق العاده و اثری جالب که به سال 534/1139 وسیله نویسنده سنایی به پایان رسیده است.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">6-انتخاب حدیقه سنایی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">گزیده ای از حدیقه سنایی؛ نسخه ای زیبا. تحریر 930/1523.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit. </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">7-دیوان ثنائی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">این شاعر را که آثارش بسیار نادرند، نباید با نویسنده فوق الذکر اشتباه گرفت. </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">8-دیوان خاقانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>588 صفحه </font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">9-دیوان خاقانی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Octavo</span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">ضخیم،</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>625 صفحه.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">10-تحفه العراقین</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">شرحی از دو استان عراق عجم و عراق عرب؛ وسیله خاقانی، که در قرن دوازدهم میلادی میزیست. این نسخه شامل 223 صفحه و دارای یادداشت های با ارزشی در حاشیه هاست و مقدمه ای به نثر در 10 صفحه</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">دارد.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">11- تحفه العراقین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> F. </span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>با یادداشت های متعدد.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">12- شعری که به مناسبت سفری به عراق سروده شده است.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>وقت روانه شدن به جانب عراق</span></i><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"> (نویسنده نا مشخص)</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">13-دیوان طالب گلیم</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">14-صاحب قران نامه (احتمالا اثری از قدسی) بسیار نادر.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">15-دیوان جلال اسیر</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">16- نل و دمن، منظومه عاشقانه هندی.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">17- گزیده ای از صاحب نامترین شعرا، جامی، حافظ، شیرقانی، سعدی، عطار، نظامی، امیر حسینی، شاه قاسم و غیره. 28 صفحه، تماما خط کشی شده با خطوط قرمز، آبی وطلا.</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> F</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">18-مناظره تیغ و قلم </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای زیبا، تحریر 963/1555 </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">هیچگاه نسخه ی دیگری بدست نیاوردم.</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit. </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">درحاشیه ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">19- دیوان صایب</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>589 صفحه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">20- دیوان صایب </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">21-دیوان شهرت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> F.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>371 صفحه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">24.23.22- آثارعرفی شیرازی در سه مجلد، هر کدام با عنوان تذهیب شده، خطوط طلا در هر صفحه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">25--دیوان غنی کشمیری</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman" size="3">26- دیوان صابر</font></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">F.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman" size="3">27-خاور نامه</font></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"> F.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman">28-دیوان نظیری نیشابوری</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">29- خلاصه ای منظوم از اثر بزرگ زکریا قزوینی <i>عجایب المخلوقات</i></font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">این نسخه زیبا شامل نقاشی های مینیاتور متعدد و نقشه ای فوق العاده از جهان می باشد.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">30-دلسوزنامه منوچهر تاجر تبریزی.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>چندین تصویر مینیاتور. سرفصل های تذهیب شده. نسخه ای بسیار نادر. تحریر به سال 860/1455 ، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman" size="3">31- موش وگربه</font></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>عبید زاکانی، خطوط طلا</font></font></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها.</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman">32-گربه و موش نسخه ای دیگر.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">33- دیوان مسعود</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای بسیار زیبا، تذهیب های زیبا ، دستخط خوب، 178 صفحه. تحریر 886/1481 </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">34-دستورنامه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نویسنده بنظر می آید از اهالی تون نیشابور باشد.نگارش و تزیین زیبا، نسخه ای بسیار نفیس، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman">35- شعری بسیار رایج در میان ایرانیان، در باب وفات علی، سوگواری سکینه و غیره. در محرم خوانده می شود.خطوط طلا در حاشیه ها. به این ترتیب شروع می شود.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><i><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>روایتست که چون گشت عازم میدان</font></font></span></i></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">36-شیرین و فرهاد وحشی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>اثری که سر ویلیام جونز در کتابش <i>" گفتار در باب فلسفه آسیایی ها</i>" از آن تجلیل کرده است و بسیار نادر. این نسخه در شیراز تحریر و صحافی شده است. جلد آن<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زمینه ای طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>و درختان-رز، با بلبلان و غیره را نشان می دهد. </span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">37-دیوان مانی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نگارش زیبا .خطوط طلا در حاشیه ها، تحریر 944/1537.</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">        </span></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">38-43-آثار نظامی گنجوی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، شرف نامه سکندری، خرد نامه، اسکندرنامه بحری. این شش اثر در دو جلد گرد آمده. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Sm. F.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> تحریر جلد اول 766/1364</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">و دومی به سال 767/1365: نگارش ظریف بر صفحه کِرم رنگ، صفحات با خطوط طلا خط کشی شده اند.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">44-49- نسخه دوم آثار نظامی،</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>ترتیب بدین شکل: لیلی و مجنون، هفت پیکر، سکندر نامه برّی، سکندر نامه بحری، مخزن الاسرار وخسرو شیرین،<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در صفحاتی با شکوه، تحریر 841/1437. </font></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit </span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span lang="FA">خطوط طلا در حاشیه ها ،جای سفید برای تصاویر، نگارش زیبا: نسخه ای بسیار با ارزش. <i>سکندر نامه بری</i> یا تاریخ دلیری های اسکندر در خشکی همان <i>شرف نامه سکندری</i> نسخه پیشین است؛ و سکندر نامه بحری یا شرح ماجرا های<span style="mso-spacerun: yes">  </span>اسکندر در دریا، گاهی اوقات خردنامه نامیده می شود و بسیار نادرتر از دیگری است؛ اما چون هر دو مربوط به یک قهرمان می شود، گاهی اوقات یکی پنداشته می شود و کل آن <i>خمسه</i> یا مجموعه کامل پنج اثر شاعر.</span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">50-55-آثار نظامی، نسخه سوم،</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>ترتیب به قرار اولی. کتابی زیبا و با شکوه، نگارشی تحسین برانگیز.خطوط طلا،</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">تذهیب های زیبا و نقاشی هایی با پرداخت عالی </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">F.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">56 تا 61- آثار نظامی چهارمین نسخه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Sm. F.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> ،صحافی تیماج قرمز با شکوه </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">il. tit.,</span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">، خطوط طلا در حاشیه ها</span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>بعلاوه هشت نقاشی زیبا. یکی از اولین نسخه ها در اروپا.</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">19 </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">پوند برای این کتاب پرداختم، روز بعد پیشنهاد 30 پوندی را رد کردم. هر چهار نسخه آثار نظامی در ایران به رشته تحریر در آمده و برمبنای اولین یا قدیمیترین نسخه وبا مطابقه آنها متنی دقیق فراهم بدست خواهد آمد.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">62-63- هفت پیکر و سکندرنامه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای زیبا صحافی تیماج قرمز زیبا، نگارش ممتازاحتمالا 300 سال پیش.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">64- سکندر نامه نظامی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">با یادداشت های فراوان.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">65- سکندر نامه نظامی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>ایضاً با یادداشت های جالب</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">66- جام جم اوحدی اصفهانی متوفی 1343.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">67-جواهرالمقال</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">با مقدمه ای به نثر و نام داروهای مختلف<span style="mso-spacerun: yes">  </span>که از سریانی و یونانی و سایر زبانها وام گرفته شده اند و با</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>توضیحات عربی یا فارسی. 141 صفحه. نوشته شده به نسخ. اثری بسیار جالب و احتمالا منحصر بفرد در اروپا.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">68-دیوان آفتاب امپراطور شاه عالم با تخلص آفتاب. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman">69-سرو و گل</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">منظومه عاشقانه تسکین شیرازی. بینهایت نادر.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">70- شعر ناشناخته. شروع</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">من آن نیم که کنم سرکش ز تیغ جفا</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">71-دیوان عبدالواسع جبلی که در قرن 12 ام میزیست، خطوط طلا در حاشیه ها. نسخه ای خوب. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Il.tit.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">72و73- منهاج المعراج و جهان نما با اشعاری کوتاه در وصف قصرها و باغهای اصفهان ونزدیک آن.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">74- ترجمه راماین به فارسی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">75-رساله منظومه فی علم قیافه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">رساله منظوم در ریخت شناسی،در شناخت انسانها نه تنها از روی قیافه بلکه از روی سایر قسمت های بدن.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">76-مرات القیافه برج مرهن محوی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>فصل دوم ان مربوط به زنان است. اثری جالب و نادر</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">77-دیوان عاقل خوان رازی، خطوط طلا در حاشیه ها ، عنوانها با تذهیب. نسخه ای زیبا.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">78-84-مثنوی حزین </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">هفت شعر متفاوت از حزین اصفهانی( خاطرات منثور وی وسیله بالفور ترجمه شده است).</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">شامل این اشعار: صغیر دل، مطبع الانظار، چمن و انجمن، خرابات، ودیعة البدیعه، تزکرة العاشقین، فرهنگ نامه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">85-دیوان شوکت، خطوط طلا</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">86-خسرو وشیرین </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">منظومه عاشقانه هاتفی. ویلیام جونز به نادر بودن آثار وی توجه کرده است. هاتفی به سال 1520 وفات کرده.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای زیبا بر روی کاغذ سمرقند خوب، خطوط طلا در حاشیه ها. عنوانها با تذهیب بعلاوه پنج نقاشی مینیاتوربا بهترین سبک ایرانی. هاتفی به سال 927/1520 وفات کرد.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">87- مجموعه از رباعیات عالی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">88-دیوان امیر سیفی که به سال 567/1171 وفات کرد. نسخه ای بسیار زیبا، با نقاشی های مینیاتور بر روی کاغذ سمرقند خوب، خطوط طلا در حاشیه ها، عنوان ها با تذهیب. بسیار نادر.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">89-رباعیات حکیم عمر خیام که به سال 517/1123 وفات کرد و در نظر بعضی بی خدا بود. نسخه ای بسیار زیبا و با شکوه. تحریر در شیراز به سال 865/1460 ، خطوط طلا در حاشیه ها، عنوانها تذهیب شده.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">90-رباعیات افضل کاشی </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">نسخه</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">ای به زیبایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نسخه بالا و ظاهراً وسیله همان شخص تحریر شده است.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">علائم اختصاری: </span></font></font><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">F.=Folio<span style="mso-tab-count: 1">           </span>Q.=Quarto <span style="mso-tab-count: 1">      </span>Sm F.=Small Folio <span style="mso-tab-count: 1">       </span>il.tit.=illuminated titles<span style="mso-tab-count: 1">    </span></font></font></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>Where the size or form is not described, octavo or duodecimo is understood. </span></font></font><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p><span dir="rtl"></span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>در این فهرست تعداد اندکی از نسخه ها به نسخ می باشند که ذکر شده است. بقیه نسخه های فارسی به تعلیق می باشند.</span><font face="Times New Roman"> </font></p><p /><p><font face="Times New Roman" size="3"> عنوان اصلی فهرست اوزلی به قرار زیر است:</font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: left" align="right"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA">Catalogue of Several Hundred Manuscript Works in Various Orienatal Languages <span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: ">.</span>Collected by Sir William Ouseley, LLD. <city w:st="on" /><place w:st="on" />London</place /></city />: Printed By A. J. Valpay, M.A., 1831.</span></font></p>
پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۲:۱۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

payman
۱ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۳:۲۲
1-شاهنامه فردوسیF.


تحریر1551/959. علاوه بر عنوان های تذهیب شده و خطوط طلا در هر صفحه، این نسخه زیبا شامل 25 تصویر است: به همراه مقدمه ای به نثر و حکایاتی ازنویسنده، فردوسی، که در اوایل قرن یازده فوت میکند.


2- شاهنامه فردوسیF.


بسیار بزرگ، 1156 صفحه، تحریر 1601/1010، با41 تصویر و مقدمه ای به نثر، il.tit، خطوط طلا در حاشیه ها


3-شاهنامه فردوسی F.


بسیار بزرگ.993 صفحه. با صحافی باشکوه اولیه. با نقش های عربی متعدد که با طلا در حاشیه های رنگی بسیاری از اوراق آمده است، اژدها، شیر، درختان، گلها، پرندگان، دیوهاو غیره. این سه نسخه بواسطه تعدد تصاویر و تذهیب ها، و سایرتزیین ها که با بهترین شیوه های ایرانی اعمال شده استه وبه همان اندازه بابت نگارش زیبایشان قابل تحسین هستند.

4- شاهنامه


F.، il. tit. خطوط طلا در حاشیه ها، نسخه ای عالی.


5- حدیقه ی حکیم سنایی


خطوط طلا در حاشیه ها، Sm. F.، il. tit.


نسخه ای فوق العاده و اثری جالب که به سال 534/1139 وسیله نویسنده سنایی به پایان رسیده است.


6-انتخاب حدیقه سنایی


گزیده ای از حدیقه سنایی؛ نسخه ای زیبا. تحریر 930/1523.


il. tit. ، خطوط طلا


7-دیوان ثنائی


این شاعر را که آثارش بسیار نادرند، نباید با نویسنده فوق الذکر اشتباه گرفت.


8-دیوان خاقانی


588 صفحه F.


9-دیوان خاقانی


Octavo ضخیم، 625 صفحه.


10-تحفه العراقین


شرحی از دو استان عراق عجم و عراق عرب؛ وسیله خاقانی، که در قرن دوازدهم میلادی میزیست. این نسخه شامل 223 صفحه و دارای یادداشت های با ارزشی در حاشیه هاست و مقدمه ای به نثر در 10 صفحه دارد.


11- تحفه العراقین F.


با یادداشت های متعدد.


12- شعری که به مناسبت سفری به عراق سروده شده است.


وقت روانه شدن به جانب عراق (نویسنده نا مشخص)


13-دیوان طالب گلیم


14-صاحب قران نامه (احتمالا اثری از قدسی) بسیار نادر.


15-دیوان جلال اسیر


16- نل و دمن، منظومه عاشقانه هندی.


17- گزیده ای از صاحب نامترین شعرا، جامی، حافظ، شیرقانی، سعدی، عطار، نظامی، امیر حسینی، شاه قاسم و غیره. 28 صفحه، تماما خط کشی شده با خطوط قرمز، آبی وطلا. F


18-مناظره تیغ و قلم


نسخه ای زیبا، تحریر 963/1555


هیچگاه نسخه ی دیگری بدست نیاوردم. il. tit. ، خطوط طلا درحاشیه ها


19- دیوان صایب


589 صفحه.


20- دیوان صایب F.


21-دیوان شهرت F.


371 صفحه.


24.23.22- آثارعرفی شیرازی در سه مجلد، هر کدام با عنوان تذهیب شده، خطوط طلا در هر صفحه.


25--دیوان غنی کشمیری


26- دیوان صابرF.


27-خاور نامه F.


28-دیوان نظیری نیشابوری


29- خلاصه ای منظوم از اثر بزرگ زکریا قزوینی عجایب المخلوقات


این نسخه زیبا شامل نقاشی های مینیاتور متعدد و نقشه ای فوق العاده از جهان می باشد.


30-دلسوزنامه منوچهر تاجر تبریزی.


چندین تصویر مینیاتور. سرفصل های تذهیب شده. نسخه ای بسیار نادر. تحریر به سال 860/1455 ، خطوط طلا در حاشیه ها


31- موش وگربه


عبید زاکانی، خطوط طلا در حاشیه ها.


32-گربه و موش نسخه ای دیگر.


33- دیوان مسعود


نسخه ای بسیار زیبا، تذهیب های زیبا ، دستخط خوب، 178 صفحه. تحریر 886/1481


34-دستورنامه


نویسنده بنظر می آید از اهالی تون نیشابور باشد.نگارش و تزیین زیبا، نسخه ای بسیار نفیس، خطوط طلا در حاشیه ها


35- شعری بسیار رایج در میان ایرانیان، در باب وفات علی، سوگواری سکینه و غیره. در محرم خوانده می شود.خطوط طلا در حاشیه ها. به این ترتیب شروع می شود.


روایتست که چون گشت عازم میدان


36-شیرین و فرهاد وحشی


اثری که سر ویلیام جونز در کتابش " گفتار در باب فلسفه آسیایی ها" از آن تجلیل کرده است و بسیار نادر. این نسخه در شیراز تحریر و صحافی شده است. جلد آن زمینه ای طلایی و درختان-رز، با بلبلان و غیره را نشان می دهد.


37-دیوان مانی


نگارش زیبا .خطوط طلا در حاشیه ها، تحریر 944/1537.


38-43-آثار نظامی گنجوی


مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، شرف نامه سکندری، خرد نامه، اسکندرنامه بحری. این شش اثر در دو جلد گرد آمده. Sm. F. تحریر جلد اول 766/1364


و دومی به سال 767/1365: نگارش ظریف بر صفحه کِرم رنگ، صفحات با خطوط طلا خط کشی شده اند.


44-49- نسخه دوم آثار نظامی،


ترتیب بدین شکل: لیلی و مجنون، هفت پیکر، سکندر نامه برّی، سکندر نامه بحری، مخزن الاسرار وخسرو شیرین، در صفحاتی با شکوه، تحریر 841/1437. il. tit خطوط طلا در حاشیه ها ،جای سفید برای تصاویر، نگارش زیبا: نسخه ای بسیار با ارزش. سکندر نامه بری یا تاریخ دلیری های اسکندر در خشکی همان شرف نامه سکندری نسخه پیشین است؛ و سکندر نامه بحری یا شرح ماجرا های اسکندر در دریا، گاهی اوقات خردنامه نامیده می شود و بسیار نادرتر از دیگری است؛ اما چون هر دو مربوط به یک قهرمان می شود، گاهی اوقات یکی پنداشته می شود و کل آن خمسه یا مجموعه کامل پنج اثر شاعر.


50-55-آثار نظامی، نسخه سوم،


ترتیب به قرار اولی. کتابی زیبا و با شکوه، نگارشی تحسین برانگیز.خطوط طلا، تذهیب های زیبا و نقاشی هایی با پرداخت عالی F.


56 تا 61- آثار نظامی چهارمین نسخه


Sm. F. ،صحافی تیماج قرمز با شکوه il. tit., ، خطوط طلا در حاشیه ها. بعلاوه هشت نقاشی زیبا. یکی از اولین نسخه ها در اروپا. 19 پوند برای این کتاب پرداختم، روز بعد پیشنهاد 30 پوندی را رد کردم. هر چهار نسخه آثار نظامی در ایران به رشته تحریر در آمده و برمبنای اولین یا قدیمیترین نسخه وبا مطابقه آنها متنی دقیق فراهم بدست خواهد آمد.


62-63- هفت پیکر و سکندرنامه


نسخه ای زیبا صحافی تیماج قرمز زیبا، نگارش ممتازاحتمالا 300 سال پیش.


64- سکندر نامه نظامی


با یادداشت های فراوان.


65- سکندر نامه نظامی


ایضاً با یادداشت های جالب


66- جام جم اوحدی اصفهانی متوفی 1343.


67-جواهرالمقال


با مقدمه ای به نثر و نام داروهای مختلف که از سریانی و یونانی و سایر زبانها وام گرفته شده اند و با


توضیحات عربی یا فارسی. 141 صفحه. نوشته شده به نسخ. اثری بسیار جالب و احتمالا منحصر بفرد در اروپا.


68-دیوان آفتاب امپراطور شاه عالم با تخلص آفتاب. Q


69-سرو و گل


منظومه عاشقانه تسکین شیرازی. بینهایت نادر.Q


70- شعر ناشناخته. شروع


من آن نیم که کنم سرکش ز تیغ جفا


71-دیوان عبدالواسع جبلی که در قرن 12 ام میزیست، خطوط طلا در حاشیه ها. نسخه ای خوب. Il.tit.


72و73- منهاج المعراج و جهان نما با اشعاری کوتاه در وصف قصرها و باغهای اصفهان ونزدیک آن.


74- ترجمه راماین به فارسی


75-رساله منظومه فی علم قیافه


رساله منظوم در ریخت شناسی،در شناخت انسانها نه تنها از روی قیافه بلکه از روی سایر قسمت های بدن.


76-مرات القیافه برج مرهن محوی


فصل دوم ان مربوط به زنان است. اثری جالب و نادر


77-دیوان عاقل خوان رازی، خطوط طلا در حاشیه ها ، عنوانها با تذهیب. نسخه ای زیبا.


78-84-مثنوی حزین


هفت شعر متفاوت از حزین اصفهانی( خاطرات منثور وی وسیله بالفور ترجمه شده است).


شامل این اشعار: صغیر دل، مطبع الانظار، چمن و انجمن، خرابات، ودیعة البدیعه، تزکرة العاشقین، فرهنگ نامه


85-دیوان شوکت، خطوط طلا در حاشیه ها.


86-خسرو وشیرین


منظومه عاشقانه هاتفی. ویلیام جونز به نادر بودن آثار وی توجه کرده است. هاتفی به سال 1520 وفات کرده.


نسخه ای زیبا بر روی کاغذ سمرقند خوب، خطوط طلا در حاشیه ها. عنوانها با تذهیب بعلاوه پنج نقاشی مینیاتوربا بهترین سبک ایرانی. هاتفی به سال 927/1520 وفات کرد.


87- مجموعه از رباعیات عالی


88-دیوان امیر سیفی که به سال 567/1171 وفات کرد. نسخه ای بسیار زیبا، با نقاشی های مینیاتور بر روی کاغذ سمرقند خوب، خطوط طلا در حاشیه ها، عنوان ها با تذهیب. بسیار نادر.


89-رباعیات حکیم عمر خیام که به سال 517/1123 وفات کرد و در نظر بعضی بی خدا بود. نسخه ای بسیار زیبا و با شکوه. تحریر در شیراز به سال 865/1460 ، خطوط طلا در حاشیه ها، عنوانها تذهیب شده.
payman
۱ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۳:۲۰
86-خسرو وشیرین


منظومه عاشقانه هاتفی. ویلیام جونز به نادر بودن آثار وی توجه کرده است. هاتفی به سال 1520 وفات کرده.


نسخه ای زیبا بر روی کاغذ سمرقند خوب، خطوط طلا در حاشیه ها. عنوانها با تذهیب بعلاوه پنج نقاشی مینیاتوربا بهترین سبک ایرانی. هاتفی به سال 927/1520 وفات کرد